Beleidsplan 2022-2024

Stichting Het Grootste Kerstdiner

Bestuur:

Stichting Het Grootste Kerstdiner heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris en een penningmeester.

  • Voorzitter is de heer Maarten Gerben Gerard op de Weegh, woonachtig in Doetinchem;
  • Secretaris is de heer Antony Robbert Welling, woonachtig in Doetinchem.
  • Penningmeester Paul Bernard Arnold, woonachtig in Doetinchem.

Zij zijn tevens oprichters van de stichting (2 december 2022). De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Algemene gegevens:

RSIN:                                       864599638

KVK-nummer:                       88375501

Post en Vestigingsadres:    Vlaanderen 5

                                               7007 NL Doetinchem

Telefoonnummer:                06 34 921 978

Emailadres:                           maarten@hetgrootstekerstdiner.nl

Rekeningnummer:              NL16 BUNQ 2081 5892 22

tnv Stichting Het Grootste Kerstdiner

 

Beleidsplan en verantwoording:

Het Beleidsplan is vastgesteld op 15-12-2022. Klik hier.

Stichting Het Grootste Kerstdiner is opgericht op 2 december 2022. In de oprichtingsstatuten is opgenomen dat het eerste boekjaar loopt tot en met 31-12-2023 (overgangsbepaling). Dit ivm het korte bestaan van de stichting in het jaar 2022.

Voor een verslag van onze activiteiten verwijzen we graag naar onze facebookpagina (Facebook).

ANBI-status is in aanvraag